Profil společnosti

739 075 000   Po - Pá: 7:00 - 17:00

Společnost VÝTAHY SILESA s.r.o. vznikla v roce 2007. Jejím zakladatelem je pan Eduard Olbrecht, který se rozhodl veškeré své vědomosti a zkušenosti využít k fungování této firmy. Pan Eduard Olbrecht se věnuje profesi výtaháře již od roku 1983, kdy zahájil svou kariéru jako zaměstnanec. Avšak neutuchající zájem o obor a inovace ho přivedly založit svou vlastní firmu, ve které je zároveň i jednatelem.

Cílem firmy je nejen „spokojená a rychlá cesta do nejvyšších pater“, ale především využít nejnovější technologie které přispívají k bezpečnému provozu, ekonomické šetrnosti, spolehlivosti, estetickému dojmu a cenově dostupné technologii.

Každý zákazník má možnost navštívit výrobní závod kde se seznámí s možnostmi dodávaných technologii výtahu. Podle vystavených vzorů a podle svého uvážení si může zákazník vybrat výtah podle představ a finančních možností.

Vzhledem ke zvyšování nároků na výstavbu a k podmínkám získání dotací se firma stala držitelem ISO 9001: 2016.

Firma VÝTAHY SILESIA s.r.o. se také zabývá rekonstrukcemi stávajících výtahů, kde do současných malých a nevyhovujících šachet montuje výtahy nové s co největší užitnou plochou a nosností. To vše s ohledem na finanční možnosti zákazníka.

Zakázky firma VÝTAHY SILESIA s.r.o. uzavírá jako komplexní dodávky.

Firma VÝTAHY SILESIA s.r.o. dodává komponenty od předních tuzemských i zahraničních akreditovaných dodavatelů.

Veškerá jednání o podmínkách zakázek jsou vždy vedena k plné spokojenosti zákazníků firmy VÝTAHY SILESIA s.r.o.

Od září roku 2017 vstoupila v platnost nová evropská norma EN 81-20. Výtahy uvedené do provozu od 1. 9. 2017 již tuto normu musí splňovat. Všechny námi instalované výtahy tuto normu splňují.

 

Certifikáty:

Elektro 001
ISO 9001 001
opravneni 001 01
osvedceni Lc 001
Zamecnistvi 001
ISO 9001