Reference

739 075 000   Po - Pá: 7:00 - 17:00

V Olomouci jsou nainstalované základní druhy výtahů které montujeme.

V Bruntále jsou výtahy na ulici Uhlířská, Květná, Družební v trakčním provedení a převodovými stroji. V poslední době se zde montují výtahy s bezpřevodovými stroji, např. Dělnická 19,15 Horní 1, Květná 24.

Zde máme nainstalované výtahy do obytných a rodinných domů a veřejných institucí např. SUIP Opava, Knihovna – Jannotova vila, a zemský archív. Výtahy jsou zde většinou trakční s rychlostí 1/m

Také v Ostravě máme výtahy v bytových domech a SVJ, rovněž máme instalace u SBD Poruba.

V Havířově máme instalace výtahů a plošin u Bytového družstva Centrum na ul. Dlouhá třída a Hlavní třída. Rovněž máme instalace výtahů u SBD Havířov na ulicích Slunečná a 17. listopadu.

Je město kde se výtahy vyrábějí a s tím je spojeno i velké množství vyměněných výtahů. Výtahy jsou instalované do všech druhů objektů, od rodinných domů přes bytové domy, školky až po firemní zákazníky.

Zde jsou výtahy na náměstí v Cukrárně, obchodním centru a školce.

Zde jsou výtahy v domech na Havlíčkové a Bezručové ulici, tyto výtahy jsou v bezpřevodovém provedení a tří panelovými automatickými dveřmi s výstupy na dvě strany, další realizace jsou na ul. Mládežnická.

Nové výtahy jsou na ulici Vranovská v centru Brna. Rovněž jsou zde instalované malé výtahy na dopravu jídla ve školkách.

Rekonstrukci si vyžádal i výtah v Centru pro matku a dítě v nemocnici v Praze Podolí.

Jsou zde výtahy na sídlišti pod Cvilínem.

Máme na ulici Arm. gen. Ludvíka Svobody 4 nové průchozí výtahy o nosnosti 550 kg, které rovněž řeší za pomoci výtahových dveří přístupy do sklepních prostorů domu.

Na obecních úřadech máme instalace v Kuníně, Velkých Albrechticích, Ropici, Chuchelné, Mokřinky u Vítkova, Chotěbuz.

Za zmínku stojí instalace výtahu v areálu Zámečku Petrovice.